DIN PARTNER INNEN

UTVIKLING AV DIN VIRKSOMHET

PROFIL

OM FIGURAS

Figuras AS er et selskap som leverer tjenester innen revisjon og rådgivning til SMB-markedet. Figuras AS eies og drives av Geir Bergum Pettersson og Heidi Øye Grimstad. 


Figuras skal: 

- tilby revisjonstjenester av riktig kvalitet til konkurransedyktig pris gjennom effektiv og moderne revisjon

- tilby rådgivningstjenester av høy kvalitet og opplevd verdi gjennom personlig og god service, kommunikasjon og tilstedeværelse

HVEM

Figuras AS eies og drives av statsautoriserte revisorer Geir Bergum Pettersson og Heidi Øye Grimstad 

KVALITET&SERVICE

Vårt fokus er å skape positive kundeopplevelser gjennom kvalitet og god kundeoppfølging

MODERNE

Vi er oppdatert på trender og utviklingstrekk som er relevante for samfunnet og våre kunder 

TJENESTER

HVA VI KAN BISTÅ MED

Figuras kan bistå med en rekke tjenester innen revisjon og rådgivning. Felles for våre tjenester er ambisjonen om å skape positive kundeopplevelser.

REVISJON OG TILKNYTTEDE TJENESTER 

Revisjon, attestasjoner og avtalte kontrollhandlinger, samt bistand innen skatte- og avgiftsmessige problemstillinger

TRANSAKSJONER OG OMORGANISERING

Juridisk, regnskaps-, skatte- og avgiftsmessig bistand innen fusjon/fisjon, oppkjøp, mv. 

VERDSETTELSE OG KJØP/SALG AV BEDRIFTER

Verdivurdering av virksomheter, due diligence og annen rådgivning innen kjøp og salg av bedrifter

BÆREKRAFT-DATAANALYSE-BUSINESS INTELLIGENCE

Bærekraftsrapportering, analyse av data og informasjon til beslutningsstøtte (business intelligence) 

ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSSTYRING

Økonomi- og virksomhetsstyring, lønnsomhets- og likviditetsforbedring, budsjettering og investeringsanalyse

STYREVERV OG
LEDELSE

Styreverv og ledelse innen økonomi/finans/regnskap og prosjekter