DIN PARTNER INNEN

UTVIKLING AV DIN VIRKSOMHET

PROFIL

OM FIGURAS

Figuras AS er et nytt selskap som leverer tjenester innen revisjon og rådgivning til SMB-markedet. Eier og driver Geir Bergum Pettersson er p.t. eneste ansatte i selskapet. 


Figuras skal: 

- tilby revisjonstjenester av riktig kvalitet til konkurransedyktig pris gjennom effektiv og moderne revisjon

- tilby rådgivningstjenester av høy kvalitet og opplevd verdi gjennom personlig og god service, kommunikasjon og tilstedeværelse

HVEM

Figuras AS eies og drives av siviløkonom og statsautorisert revisor Geir Bergum Pettersson

KVALITET&SERVICE

Vårt fokus er å skape positive kundeopplevelser gjennom kvalitet og god kundeoppfølging

MODERNE

Vi er oppdatert på trender og utviklingstrekk som er relevante for samfunnet og våre kunder 

TJENESTER

HVA VI KAN BISTÅ MED

Figuras kan bistå med en rekke tjenester innen revisjon og rådgivning. Felles for våre tjenester er ambisjonen om å skape positive kundeopplevelser.

REVISJON OG TILKNYTTEDE TJENESTER 

Revisjon, attestasjoner og avtalte kontrollhandlinger, samt bistand innen skatte- og avgiftsmessige problemstillinger

TRANSAKSJONER OG OMORGANISERING

Juridisk, regnskaps-, skatte- og avgiftsmessig bistand innen fusjon/fisjon, oppkjøp, mv. 

VERDSETTELSE OG KJØP/SALG AV BEDRIFTER

Verdivurdering av virksomheter, due diligence og annen rådgivning innen kjøp og salg av bedrifter

BÆREKRAFT-DATAANALYSE-BUSINESS INTELLIGENCE

Bærekraftsrapportering, analyse av data og informasjon til beslutningsstøtte (business intelligence) 

ØKONOMI- OG VIRKSOMHETSSTYRING

Økonomi- og virksomhetsstyring, lønnsomhets- og likviditetsforbedring, budsjettering og investeringsanalyse

STYREVERV OG
LEDELSE

Styreverv og ledelse innen økonomi/finans/regnskap og prosjekter

KONTAKTDETALJER

Torkegutua 1, 2819 Gjøvik

FØLG OSS

Copyright © All Rights Reserved